Subsidie van Ministerie van VWS voor nieuw platform Taakie

Het ministerie van VWS heeft een subsidie van €70.000 uitgekeerd voor de ontwikkeling van het platform: Taakie

Vorige week dinsdag mocht Sion de Jong, directielid van SportsCloud B.V. uit handen van minister Medische Zorg & Sport Bruno Bruins en voorzitter Topteam Sport Sportinnovator Harry van Doremalen een subsidie van € 70.000 ontvangen voor de ontwikkeling van Taakie. Taakie, bedacht in samenwerking met Niels van Weert van Team Sportservice, wordt een online platform dat verenigingen in staat stelt om op een speelse wijze de vrijwilligersinzet voor de vereniging te stimuleren.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de sport, toch kampen heel veel verenigingen met een tekort. Taakie gaat bijdragen aan het oplossen van deze uitdaging. Met Taakie heeft de vereniging beter in kaart wie je voor welke vrijwilligerstaak kan benaderen. Ook wordt er continu bijgehouden of de interesse van mensen voor een verenigingstaak verandert en de vereniging daarop in moet spelen. Om mensen snel te benaderen kan de vrijwilligerscoördinator bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken. Sion de Jong: ‘We achterhalen op een speelse wijze welke vrijwilligersactiviteiten het beste passen bij de wensen van de vrijwilliger. Zo zijn we in staat namens de vereniging het meest passende aanbod aan de vrijwilliger toe te wijzen. Op die manier kan de tool mij als vrijwilliger bijvoorbeeld eerder indelen voor een bardienst dan voor een fluitbeurt op basis van mijn voorkeuren. We stimuleren hiermee zowel het invullen van de taken als het plezier dat de vrijwilliger uit de taak haalt met het uitvoeren ervan.’

Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen, SportsCloud helpt sportorganisaties een weg te vinden in de digitale wereld. Een wereld waarin digitale oplossingen organisaties helpen om dichterbij hun achterban te komen. Samen zullen zij door middel van Taakie op een innovatieve en interactieve manier het tekort aan vrijwilligers proberen te verhelpen. De bijdrage ontvangen van minister Bruno Bruins is hierin onmisbaar en beide partijen zijn dan ook zeer verheugd te kunnen starten met de uitrol van Taakie.

Op de foto van links naar rechts: Bruno Bruins, Sion de Jong, Niels van Weert en Harry van Doremalen